Finns det några bilder av några kungligheter i deras kistor?

Finns det några bilder av några kungligheter i deras kistor?

Yeh de har alla en skeliton gang bang :):):):):)