Finns det några kända eller viktiga personer som har dålig GRE betyg och som är de?

Finns det några kända eller viktiga personer som har dålig GRE betyg och som är de?

Bill Gates betyg 580 på de kvantitativa och 540 på den verbala delen.