Finns det några kända personer med Klinefelters syndrom?

Det är möjligt att Albert Einstein hade Klinefelters syndrom