Finns det några risker i att äta mat med hög kalium?

Finns det några risker i att äta mat med hög kalium?

Ja, det finns risker med att äta mat med höga halter av kalium som en banan. Några av riskerna är hjärtproblem och hjärtstillestånd. Med tiden har kan dessa problem döda dig.

Men tänk på att du skulle behöva äta cirka 250 bananer på en dag att nå en dödlig dos av kalium, så det är högst osannolikt att dö från normal mängd kalium i mat.

Under de flesta omständigheter, upprätthåller kroppen nivåer av kalium inom en stram, så det inte är vanligt möjligt att producera symtom på toxicitet genom intag av kalium-innehållande livsmedel. Dock kan höga intag av kaliumsalter (kaliumklorid och kalium bikarbonat) orsaka illamående, kräkningar, diarré och sår. Vissa mediciner kan dessutom orsaka förhöjda kalium nivåer. Njurarna spelar en viktig roll i att eliminera överskott kalium från kroppen, så om du har njursjukdom, din läkare kanske har du begränsa ditt intag av kalium. National Academy of Sciences har inte fastställt ett tolerabelt övre intaget nivå (UL) för kalium.