Finns det per person ett moms-ID-nummer eller handel?

Fråga:

Hur är att tilldela en moms ID nummer, som allmänt gäller för alla kommersiella av en person, eller som är nyligen utfärdat för alla nya företag?


Svar:

Momsnumret är hur många handel rapporteras till alltid för en person oavsett.

Jag loggade in bara en och tre kommersiella!