Finns det snabba online master utbildningsprogram?

Ja erbjuder flera ackrediterade on-line högskolar snabbare program i utbildning (magisterexamen i pedagogik).