Finns det vaccin mot lunginflammation?

Ja, det finns en sort som skyddar mot bakterie-orsakas lunginflammation, men det finns ingen för viral lunginflammation.

 • Relaterade Frågor

 • Finns det vaccin mot pesten?

 • Finns det vaccin mot dysenteri?

 • Finns det vaccin mot tyfoidfeber?

 • Finns det vaccin mot fågelinfluensa?

 • Finns det vaccin mot bältros?

 • Finns det vaccin mot svinkoppor?

 • Finns det vaccin mot körtelfeber?

 • Finns det vaccin mot pubic löss?

 • Finns det vaccin mot scharlakansfeber?

 • Finns det vaccin mot Borrelia?

 • Finns det vaccin mot muskeldystrofi?

 • Finns det vaccin mot tobak-mosaik virus?

 • Varför finns det vaccin mot west nile-virus för hästar men inte för människor?

 • Finns det vaccin mot botulism?

 • Finns det vaccin mot spetälska?

 • Finns det botemedel mot bältros?

 • Finns det vaccin för strep hals?

 • Är vaccin mot lunginflammation samma som vaccinet pneumokocker?

 • Finns det en mot kusten vattenväg i Tampa FL?