För att ställa det på Skatteverket om en förlängning?

Fråga:

Det medför för att fråga något från Skatteverket om en förlängning av tidsfristen för inlämnande eller du kan glömma att redan från början?


Svar:

Det är alltid bättre än att vara tyst och lätt att inte betala eller lämna in deklarationen. Speciellt om du vet bättre din finansiella officerare har du möjligheter att vänner beviljas en förlängning.