För protes - inläggningar inte betalt sedan tandvårdsförsäkringen?

Fråga:

Jag har ett erbjudande en dental försäkring finns. Det talas endast av tand byte. Det skulle innebära att inläggningar inte betalas. Vad ska jag betala uppmärksamhet?


Svar:

Eftersom en sådan försäkring kan bli mycket dyrt och eventuellt vissa tjänster saknas, bör du få här nödvändigtvis hjälp från en försäkringmäklare , som har alla standard priser tillgängliga. En försäkringsagent, dock inte.