För tidig Schufa delete

Fråga:

Hej där, som jag har läst från Schufaseite, att få det går också en tidigare borttagning efter PI om det visar detta i tingsrätten av Schufaen. Så: nu mina frågor: Vad betyder det? Hur gör jag det? När är bästa tiden? Tack någonsin.


Svar:

Bäst är, du tar en advokat som gör. Han kan fastställa en tidsfrist och begära radering av posten. Tidsfristen går ut, han kan väcka talan. Om det måste gå mycket snabbt och det finns ett brådskande förfarande kan han få ett besöksförbud också. Eftersom detta inte är så lätt, rekommenderar jag verkligen en advokat.