Föräldraledighet för ensamstående föräldrar, faller platt far månader sedan?

Fråga:

Om en ensamstående föräldrar tar föräldraledighet lämnar, vad täcks sedan med far månader som helt platt?


Svar:

Nej, för de drabbade, det finns då ett undantag för 14 månader.