Förbund: Vad betyder det?

Fråga:

Jag har tagit upp begreppet "förbund" i utlåning tid i nyhetsrapporteringen. Vad är det?


Svar:

De "förbund" är som utfästelser och löften (inte som "Garantier" = "garantier"), de väsentliga villkor (inte bara "begränsningar" (utanför kreditavtalet, en så liten sak!) av kreditavtalet. Det kan inkludera exempel balansräkningen nyckeltal.

Deras skada tvingar låntagaren till förbättringar (t.ex. beviljande av rättigheter) och/eller högre intresse marginaler, respektive, inom en viss tid efter en nyhetsfrist. Vid behov kan borgenärerna avsluta även kredit kontraktet.