Fordran kan ställa in Teilzeitbeschäftigung-arbetsgivare, hur många timmar måste vara?

Fråga:

Efter föräldraledighet har du rätt till deltidsarbete i större företag. Hur många timmar måste arbeta i minst en vecka, att vara anställd på deltid. Kan arbetstagarna som ger timmar eller endast chefen?


Svar:

Det finns ingen tydlig ram ges av lagstiftaren.

Och AG sägs vara några.

I slutändan får den avslå AG bebetrieblichen skälen om ingen kontroll som passar till driftsförhållandena som kan hittas.