Före förfallodagen?

Fråga:

Lånet till kreditavtalet genom 9.07.2014 betalades tillbaka nästan efter försäljningen av lägenheten sedan Dec. 2014 som den så kallade aktiva sparande med 0,1 procent och 24.01.2016 med 0,05% på inrådan av banken skapades, fortsätta att jag betalar men en månad intresse 1,62% och utrotning av 2%.

Lånet ska avslutas 2015 ytterligare är tillgängliga (Vereinbarug av 4.12.2014) och sedan ersättas mot före förfallodagen.

Nu det var att 31.12.2015 men bytt ut eller göras tillgängliga, eftersom jag kunde hitta någon passande objekt till salu. I mars bekräftelse sparbanken att begära på mig en finansiering (mail).

Nu jag inte kan köpa ännu lägenheten, eftersom betalningen i fråga var levereras via telefonsamtal från 1.06.2016. Grund av ålder över 65 och nya EU-direktiv för tilldelning av kredit.

Banken har rätt att vägra utbetalning eller rätt till betalning före förfallodagen?


Svar:

Hej

så jag förstår inte det, eftersom lånet betalas ja mer eller mindre, eftersom du betalar ränta och återbetalning. Saldon aktiva spara på inte kommer upp men?

När är det har funnits sedan mars ingen ny utveckling din del, anser jag att banken är skyldig. Eftersom du är 65 / kommer, de visste innan.

Verkar vara ett fall för ombudsmannen. Endast det som tar för lång tid.

Lycka till

Barmer