Förebyggande av hotande inflation

Fråga:

Överallt, hör och läser en av hotande inflation. Detta gör mig rädd weing. Hur kan jag förbereda mig bästa mot det? Kan du få det?


Svar:

Inflationen och inflationsskillnader.

Det går så nciht så, att vi kommer att ha enorma priser av inflationen på längre sikt, men i slutet av krisen man logiska sättet komma till prishöjningar, eftersom experterna är överens om. Inte bara i höjd. Uppskattningarna av 5-8% per år.

Som har större likviditet, bör se till i materiella tillgångar att få.