Föremål som kan användas för att representera förhalning?

Föremål som kan användas för att representera förhalning?

För mig, skulle det vara en kaffekopp. Att representera en person lugn surfar på Internet istället för att faktiskt göra något arbete.