Förklara hur nyfödda barn har immuty till mässling för en kort tid utan att få vaccineras?

Nyfödda barnet kommer att ha sin mors antikroppar för de första sex månaderna.