Förklara hur uppförandet av popcorn i en popcorn popper kan användas som en analogi för gas partiklar?

Förklara hur uppförandet av popcorn i en popcorn popper kan användas som en analogi för gas partiklar?

Popcorn utsädet dyker väl på grund av vattnet i centrum av det. Vattnet avdunstar på grund av värmen bildar gas, när denna gas tar upp mycket utrymme inuti fröet, det måste pop.