Förmodligen igen kan förväntas tillväxten i framväxande marknaden medel?

Fråga:

Tror du att framväxande marknaden medel sätta tillbaka på, eftersom många dra sina pengar från den amerikanska marknaden och igen söka alternativ - för närvarande köpa efter medel från framväxande ekonomier?


Svar:

Ja, säg vissa "experter", till exempel på n-tv...

Jag tror inte att sådana människor först, du är inte ansvarigt för deras "expert yttrande", men när det allt annorlunda, det är min förlust.

Och sedan: inget är känt om eventuella intressekonflikter dessa människor - de får förmodligen pengar som de rekommenderar sådana "döda säkra" och stora fonder...

På hemsidan för Frankfurt Stock Exchange, kan du läsa ännu mer varierande rekommendationer försiktighet, riktigt bra... men!

Budget spottade tillbaka det i Förenta staterna, och alla utbyten för nedstigningen dagar...

.. .Wenn du vill köpa redan framväxande marknaden fonden, bör du förlorar riskerna inte utom synhåll!