Första kredit, sedan separationen, men endast en partner har tecknat kredit...

Fråga:

Hej, vad händer om ett par tar ett lån, men sedan avskiljer (skilsmässa övervägs). Krediten undertecknades endast av en partner.

Måste för den partner som inte har undertecknat, ge några rader eller resterna och alla hängande har tecknat?


Svar:

Om jag förstår detta rätt: en ensam partner tecknar ett låneavtal om, som faktiskt kommer två bra. Den andra partnern är därför inte en låntagare (men garant?). ??