Förtida återbetalning av en direkt försäkring med förmåner

Fråga:

Jag vill avbryta min försäkring/direkt försäkring finansieras lön konvertering och omedelbart betala återköpsvärde. Detta är inte möjligt enligt försäkringen, eftersom redan vesting uppstod. Anställningsförhållandet är men slutar och försäkringen överförs till mig igen. Kan jag få tillbaka det fulla värdet av att köpa tillbaka omedelbart?


Svar:

Om din DV - du kallar denna lön konvertering - en uppskjuten ersättning betalades, har intjänande med 1. Versicherungstag inträffat. Men är din AG UN, du är men försäkrade Person.Wenn ditt kontrakt gavs till dig, du kan kasta den. Du kan fortsätta det privat eller nya AG ta ggf.zum när tidsfristen som ännu inte har löpt ut, eller upplösa den. Den senare är ekonomiskt orimligt, eftersom du måste betala tillbaka hela kampanjen. Sedan återstår ingenting mer. Om du inte längre vill att tjäna honom, lämna du det tills du är 60. FE är fullständigt obegripligt, kontraktet är redan intjänade. Klargöra detta uttalande. Du kan logga in ja igen.