Förtida inlösen = kredit försämring poäng???

Fråga:

Hej

Jag kämpar med en baspoäng på "H". För jämförelse. Grundläggande kärnan > 96% anställd av Schufaen berättade för mig på min begäran som banken poäng definitivt också förvärra kunde efter jag har ersatt min förra kredit i förväg. Kan någon med sin erfarenhet att rapportera något?


Svar:

H är bokstaven för din inteckning eller Bank poäng verkligen. Ja, 96% är ju bra. Men det är ett felslut att tro att de flesta människor tror att du skulle sedan också automatiskt 100% kreditvärdiga. Är inte fallet. Bara en chans Hur säkert är att du oavsett vilket - återbetala din skuld - är 96%.

H som bank poäng är exakt på gränsen från min erfarenhet. En jag har länge känt bankinstitut i de regler och förordningar som den godkänt endast till H pantlånevärdet.

Utgångspunkt jag inte längre.

Din fråga, svaret: poängen försämras, när den tidigare krediten ersattes av en ny inspelade kredit. Är det med dig?