Förvärv från Fidelity National information services, Inc.?

Fråga:

Fidelity nationella informationstjänster, Inc. är övertagande av medlemsförbunden av Blackstone Group LP, Thomas H. Lee partner LP och TPG Capital. Just nu är ju på en hög för året, kommer att ta eventuella ytterligare ökning kursen?


Svar:

Om du vet det, vet många andra det om du inte är inne och vi här också.

Det kan vara, att jaga lite längre i höjden går, men jag tror att erbjudandet är redan på bordet.

Det kanske bara är att aktieägarna inte matchar utbudet (se kraft), sedan kunde rättas till. Jag är emellertid inte antar.