Förvirrande diskussion om vinter däck... Nu ändra den rättsliga situationen på grund av en ändring?

Fråga:

Det var även tidigare en bestämmelse att vinter däckhåller. Det var egentligen aldrig en plikt.

Nu, det blir en ändring. Men vad har förändrats nu? Kommer böter, om ingen WR på bilen?


Svar:

Jag har hört tala igår ministern om denna fråga, men även om tillkännagivandet var tydligt, att han vill ändra något, så han är ändringen ska se ut med något ens tillnärmelsevis exakta formuleringar, såsom , mycket återhållsamma.