Från hur många anställda har att betala en avgift med insolvens pengar som business av bemanningsföretag?

Fråga:

Jag hörde att det finns en avgift med insolvens pengar du måste betala till arbetsförmedlingen. Från hur många anställda har att betala denna avgift som ett företag?


Svar:

Insolvens monetära levy

Umlagepflichtig är i stort sett alla arbetsgivare. Arbetsgivarens bidrag skyldighet uppstår enligt lag och är inte beroende av en förvaltningsåtgärd den samling där. Omfattar inte bara privata hushåll, federalt, länder, samhällen och myndigheter, stiftelser och institutioner offentligrättsliga vars tillgångar insolvensförfaranden inte är tillåtet.

Startpunkter för de totala bidragen (sjukförsäkring) ansvarar för insamling av avgiften och skicka dem till den federala arbetsförmedlingen sedan 01.01.2009. Institutionen i upptagningsområdet är alltid Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-se för någon anställd marginellt.

Beloppet av bidrag för denna avgift är inställd under 2009 med en förordning (utforska) varje år och hålla och belopp för 2009 0,10% av pension försäkringsbara resultat.

Bidrag förväntas stiger från 01.01.2010, 0,41% av pension försäkringsbara resultat.

Antalet anställda spelar ingen roll.