Från vilka och till vilken grad en EU pension 100% där grundläggande säkerhetskopiering

Fråga:

Jag får en sjukpension på 100% öppen sedan 2007. Vilka belopp kan jag ansöka om en grundläggande backup?

Tack för ett svar


Svar:

Mängden av grundavdrag är identisk med den ALG 2, som är regeln uppsättning plus hyra plus uppvärmning. Beroende på din levnadsförhållanden (särskilt också var och hur du bor) är oftast mellan 700 och 800,-euro. Pensionen är lägre, det är skillnaden som en grundlön. Inkomsten är naturligtvis och behoven hos din make beaktas (eventuellt även barn)