Från vilken pension vintage kan försäkringstagaren endast med 67 år i pension?

Fråga:

En annan fråga av pensionärens möte: från vilken årgång av pensionen kan få försäkrad nu endast 67 år pensionen? Är detta system verkligen från år 1947?


Svar:

Enligt de nuvarande bestämmelserna, årgång kommer att 1964 den första årgången, som måste arbeta upp till 67 år. Den ökning som början med 1947 årgång, men den 47er måste vänta bara 65 år + 1 månader för pensionen. Men fortfarande är inte alla dagar natt, dessa regler kan vältas omkull snabbt, så vad som gjort regeringen ännu mer, låt oss se vilka lagar de närmaste åren kommer.