Från vilken region av världen kommer inlagda sillar?

Norra Europa jag mycket säker
Duschen jag är ganska säker (mer specifik då bara norra Europa)