Fred Astaire--gjorde Fred närvara en högskola?

Fred Astaire--gjorde Fred närvara en högskola?

Nej. Han började ta danslektioner vid 5 års ålder och när han var 6,5 år gammal, han och systern landade en professionell kontakt som dansare. Hans mor Hemundervisning honom. Han gick bara skola 2 år. Han var ursprungligen placerad i 4th grade i New Jersey men några dagar skickades till årskurs 5 på grund av sin akademiska förmåga. När han var beredd att ange den 8: e klass, var han och hans syster tillbaka på kretsen som professionell dans.