Fristående hus - nu växer - du kan identifiera separat bostadsfastigheter och är det dyrt?

Fråga:

När du planerar en förlängning av huset med en separat tillgång - kan du identifiera här separat bostad? Är vad kostar att förvänta sig, och hur gör man? Bakgrunden är systemet med förtida arv!


Svar:

Ja, detta är möjligt, du behöver en Division tillstånd från staden. Denna Division godkännande begärs av en arkitekt. Erhålla förhandsinformation till det behöriga direktoratet av staden. Ikapp med kostnader av en kostnadsberäkning av en arkitekt.