FSM tillämpas på Sparkasse för hus lån, högre hastighet normal?

Fråga:

Hej, jag har en frågestund och hoppas att jag här: vi har nyligen byggt och behöva igen en refinansiering av 30.000 euro, eftersom grunderna är dyrare än väntat och något annat är att betala. Sparkasse nu gjort mig ett erbjudande om en refinansiering, räntan är högre än i det ursprungliga lånet. Är som vanligt?


Svar:

Detta är en fråga om säkerhet. Försök att vara assurance ram genom ytterligare finansiering mer och därmed får du mindre gynnsamma villkor. Detta är ganska vanligt. Du kan få riktigt bra räntor endast till ca. 60-80% av marknadsvärdet.

Om det skulle vara en förlängning eller exempelvis till ett garage, då hade också en ökning av värdet på egenskapen att överväga. Utomhus är dock personlig hobby och egentligen inte bidrar till värdet av fastigheten, även om ägaren inte naturligtvis ;-)