Full ersättning för ett jobb på praktik - annan ersättning?

Fråga:

En har en annan eller full ersättning fungerar inte normal praktikant under en praktikplats men ersätter en hela inlägget?


Svar:

Jag har att läsa följande:

Praktikanter som har en känsla av att utnyttjas som billig arbetskraft kan försvara sig först och främst som ett resultat, de uppmärksamma sin situation. I större företag, verksamhet eller personal kontaktperson rådet eller ungdom delegationen är pålitlig.

Om det finns ingen företagsrådet, bör du kontakta den behöriga fackföreningen. Man kan direkt handledare/arbetsgivaren bemöta situationen, till exempel att andelen arbete uppväger den lärande innehåll som den lagstadgade ledigheten inte beviljas, som regelbundet gäller övertid, etc...

Klagomålet när påträffas döva öron och avfärdas som förklarade att, "det är nu så i branschen", kan du väljer att avbryta praktik (s. uppsägning) och kan starta ett nytt försök i ett annat företag.

Ska bryta av praktikplats på en medierad av arbetsförmedlingen, men först efter samråd och godkännande av bemanningsföretag, om det är en obligatorisk åtgärd. Annars finns det risk i värsta fall av strömavbrott.

Du kan försvara dig också i domstol. Överträdelser av rättigheterna som arbetstagare, fackliga medlemmar av rättsligt skydd, dvs juridiskt ombud för arbetsrättsliga problem. Detta gäller även praktikanter.