Fullmakt för information i privat sjukförsäkring?

Fråga:

Hej alla, jag är tagits upp för några dagar sedan från min försäkringsagent för min privata sjukförsäkringar. Det gick över att när jag borde vara en gång på sjukhuset, kan försäkringen ge någon information, inte ens till familjemedlemmar. Av denna anledning, det skulle vara en person med fullmakt, som avgör, vilken information om mitt kontrakt och möjligen ännu mer lämpligt (som till exempel rättsligt bindande deklarationer ge / ta emot) erhålla.

Vet någon av er med något? Jag beviljar denna fullmakt och, i så fall i vilken utsträckning?

För dina bra svar redan tack så mycket.


Svar:

Systemet med proxyservrar är oerhört viktigt för närvarande.

Det börjar och annan information rättigheter (på sjukhuset bara för nära släktingar), beslut om organdonation, om inga förskott direktiv och/eller orgel donationskort finns tillgängliga.

När även läkare och advokater omfattande vet vet, rekommenderas för att konsultera en specialist för dessa ämnen.

Viktigt också en fullmakt för banken bortom döden, eller vid dödsfall.