Gäller alla anställda i det nya avtalet i offentlig service?

Fråga:

Inklusive: Anställda på universitet? Jag förstår inte om det är ett kollektivavtal eller sorterade efter yrkes-grupper. Tack för din hjälp!


Svar:

Det finns TV avfall, gäller för federala och lokala myndigheter och det finns TV-L, som applicerar till det federalt påstår.

Universiteten länderna. Om du är anställd vid ett universitet efter kollektivavtal, gäller TV-L dig. Om det är ändrat, det har också följder för dig.