Gäller ett meddelande via e-post?

Fråga:

Gäller ett meddelande via e-post, om chefen skickar dem direkt?


Svar:

Hej, § 623 BGB bestämmer:

"Uppsägningen av uppsägning eller upplösning avtal skriftligen vara effektiva; elektronisk form är utesluten."

ArbG Düsseldorf (URT. v. 20.12.2011 - AZ.: 2 CA 5676/11) hälsning! (K).