Går bulten på vevaxeln remskiva till vänster eller höger för att dra åt?

Går bulten på vevaxeln remskiva till vänster eller höger för att dra åt?

Vända den till höger.