Ge 10 skäl varför en Bank kan vägra att betala en check även när det finns tillräckligt med pengar på kontot?

Ge 10 skäl varför en Bank kan vägra att betala en check även när det finns tillräckligt med pengar på kontot?

1. När checken signatur matchar inte bankens register.
2. när det finns redigering som inte är counter undertecknat.
3. När checken har löpt ut.
4. när beloppet i ord och beloppet i siffror stämmer inte.
5. när det finns misstanke om bedrägeri.
6. när banken är inte verifiera authority att betala.