Ge dig ett annat namn för en brant klippa?

en klippa