Ge ett test för att skilja mellan smör och matolja?

Ge ett test för att skilja mellan smör och matolja?

Det kan finnas två förklaring:
1. matolja är omättade medan smör är mättad så buter inte kan vara härdad men matolja kan vara.
2. som vi känner den bruna färgen brom försvinner när en droppe brom tillsätts omättad förening finns det ingen reaktion mellan mättade kolväten.