Gifta par levande i skilsmässa, make avlider under skilsmässan.

Fråga:

Följande fall: mannen har skilsmässan in, stibt innan muntliga förhandlingar. Använder flickvän som enda arvinge. Detta misslyckas arvet men. Nochehefrau kan inte längre konkurrera arvet enligt lagen, som skilsmässan är arkiverat. Nochehefrau liv under Existensminimum. Vem betalar för kostnaden för begravningen. Måste ta Nochehefrau till begravningen?


Svar:

Om hon var fortfarande inte lagligen skild, har hon i alla fall rätt till änkepension.