Gjorde tradition diktera att Parthenon vara doriska?

Gjorde tradition diktera att Parthenon vara doriska?

Ja! sidan 93
Den humanistiska volym 1 sjunde upplagan