God dag, är kostnaden för att studera vid en 40-åring inte längre avdragsgilla för Exmatriculation?

Fråga:

God dag, är kostnaden för att studera vid en 40-åring inte längre avdragsgilla för Exmatriculation (ingen relation till beskattningsbara inkomst)?


Svar:

Förresten, jag få en pension, ville använda studierna kan vara för egenföretagande. FA avvisar avslaget i trädgården... "som är dessa kostnader inte i samband med framtida beskattningsbara intäkter - avsnitt 9.2 skattepolitik)