God jul och ett liknande bra nytt år 2014?

Fråga:

Hej tillsammans,

Jag härmed tackar för uppmuntrande DH klick och mest hjälpsamma svar förra året och

önska er alla god jul och ett bra, mycket bättre faktiskt nytt år 2014!

När det gäller bra nyår hitta jag platsen igen passande för en liten undersökning. Det senaste året (efter jul) förde MSCI ordet GDTR (nuvarande 4256,41 poäng) med 28% och är alls dags hög. Ingen aning om hur det går, men du kan skriva ja ändå.

MSCI World är ju "något" United States-centrerad. Å andra sidan är globala företag konsekvent, vilketär varför jag överväga lämplig för indexet.

Vad förväntar du dig från det kommande året?


Svar:

World index eller nej - när det gäller min träning inte är avancerade ännu.

Jag önskar dig glad helgdagar utan något index, hålla sig frisk och ge några goda råd mig fortfarande när jag behöver honom.