Gör alla djur äter samma mat?

Gör alla djur äter samma mat?

Vissa djur äter liknande mat, men inte alla djur äter samma mat
Det beror på det enskilda djuret.
Växtätare: Äter växter
Tillverkare: Få energi från solen och andra resurser än andra levande organismer
Allätare: Äter både växter och djur
Köttätare: Äta djur
Nu går läsa en biologi bok och lära sig något, det är vad skolan är för.

Om djur bor i samma rum och äter samma sak då konkurrerar de med varandra tills en art slås ut (till exempel i UK infödda röda ekorrar konkurrera med grå ekorrar som introducerades från Nordamerika. Grå ekorrar, att vara något större, har nästan helt ersatt röda.) ve