Gör Bing svar allt?

Gör Bing svar allt?

Nej det inte.