Gör det skillnad om det förvärvar aktier i December eller i januari?

Fråga:

Gör det skillnad om det förvärvar aktier i December eller i januari?


Svar:

Ofta, aktier i slutet av året till toppen "bevaras", det är därför de är ofta billigare i januari. Men det finns ingen garanti för detta, annars skulle jag sälja alla mina aktier och köpa dem tillbaka billigare i januari. De finansiella marknaderna går bärsärkagång - som väder - på gång och vet ingen aktiekurser eller temperaturer exempel på januari 21, 2011.