Gör för mycket dålig yoga för dig?

Gör för mycket dålig yoga för dig?

För mycket av något är dåligt för dig. Gör alltför stora yoga kommer mer än sannolikt orsaka värk i kroppen efter ett tag. En-två gånger per dag bör vara lagom!