Gör Hu Jintao har en grupp av rådgivare som ett skåp?

Ja han har en grupp av skåpet och de högsta domstolen i malasia