Gör man ställa Ehefrrau så att hon kan betala sina skulder?

Fråga:

Jag kommer att vilja veta, om och hur en troende kan övertyga make till gäldenären, de antzustellen i dess verksamhet, så att hon kan betala sina skulder. Mannen har en välmående bilfirma med flera anställda. hustrun är arbetslös kontorist och kunde arbeta med sin make i Office säkert, om hon och han bara ville. Kan jag prata med där som en borgenär?


Svar:

Du kan pulsera som fordringsägare om skyldigheter och vidta rättsliga åtgärder vid ett fall. Det är inte möjligt att föreskriva en viss typ av sysselsättning till gäldenären. Vad gjorde du härleda detta påstående?