Gör popcorn rumpan större?

Ja om dess lastade med smör och du äter mycket varje dag men om dess bara plan popcorn än du ska vara bra